Đã có cảnh báo từ cơ quan thực tập kỹ năng người nước ngoài ... [FACEBOOK]

2019.11.03

Đã có cảnh báo từ cơ quan thực tập kỹ năng người nước ngoài (OTIT) về việc thu tiền phạt do vi phạm hợp đồng hoặc tiền hoa hồng trả cho nghiệp đoàn từ cơ quan phái cử! Với hành vi này thì bị cấm nghiêm ngặt bởi pháp luật. Về phí này thì đã được nghe lại từ thực tập sinh.

Dạo trước, lần đầu tiên vì lý do này mà hai nghiệp đoàn và cơ quan phái cử vừa mới bị xóa bỏ giấy phép.

Trong tương lai, có vẻ sẽ bị tăng cường quản lý chặt.

...

Phí dịch vụ mà cơ quan phái cử có thể thu được quy định bởi pháp luật Việt Nam chỉ 3,600 đô và phí đào tạo thích hợp.

Mọi người hãy chú ý để đừng bị lừa và bị thu phí dịch vụ cao nhé!

https://www.otit.go.jp/files/user/191031-1.pdf

https://www.vn.emb-japan.go.jp/…/Xoatenmotsocongtyrakhoidan…

https://www.vn.emb-japan.go.jp/…/Xoabogiayphepcuadoanthequa…

画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る