Văn phòng tôi đã thành công trong việc chuyển đổi tư cách lư... [FACEBOOK]

2019.09.27

Văn phòng tôi đã thành công trong việc chuyển đổi tư cách lưu trú từ “thực tập sinh kỹ năng số 2” sang “kỹ năng đặc định”, khi vừa ở lại Nhật Bản mà không cần về nước trên 1 tháng! Thật là tốt quá!!

写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る