Đã có công bố kết quả đậu của kỳ thi tay nghề ngành dịch vụ ... [FACEBOOK]

2019.07.18
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る