Dưới sự hợp tác của các bộ liên quan của chính phủ Nhật Bản,... [FACEBOOK]

2019.07.07

Dưới sự hợp tác của các bộ liên quan của chính phủ Nhật Bản, đã cho ra quyển "Sổ tay hướng dẫn" ( bản Tiếng Việt) tóm tắt thông tin cơ bản liên quan đến cuộc sống và làm việc tại Nhật Bản, dành cho đối tượng chủ yếu là các bạn người nước ngoài bắt đầu cuộc sống ở Nhật Bản!
Nhất định các bạn hãy sử dụng nó nhé!

http://www.moj.go.jp/content/001296724.pdf

画像に含まれている可能性があるもの:3人、、スマイル、テキスト
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る