Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản đã trao ... [FACEBOOK]

2019.07.01

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản đã trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về tư cách lưu trú của kỹ năng đặc định!!

Năm nay vào ngày 1/7, dưới sự hiện diện của thủ tướng Abe Shinzou và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng bộ Tư pháp Yamashita Takashi và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đã tiến hành trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác.

【Khái quát về MOC】...
Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao, Bộ An sinh Lao động và Sở cảnh sát Nhật Bản đã hợp tác với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam, nỗ lực loại bỏ người môi giới xấu trong chương trình kỹ năng đặc định, xúc tiến việc gửi và tiếp nhận một cách phù hợp, êm đẹp nguồn nhân lực có khả năng từ Việt Nam, thông qua những hạng mục dưới đây:

・Chia sẽ thông tin đóng góp vào việc gửi và nhận một cách phù hợp, êm đẹp bao gồm thông tin chẳng hạn như hành vi xâm hại đến nhân quyền và quy định về tiền thu để chống việc không phá hủy hợp đồng, và thu tiền đặc cọc của các công ty môi giới
・Thực thi hiệp định để xem xét lại vấn đề cải thiện là cần thiết để hướng tới vận dụng một cách thích hợp hệ thống này

(Chú ý) Về danh sách tiến cử
Trong MOC này, chúng tôi quy định sẽ sử dụng hồ sơ (danh sách tiến cử) để hiểu rằng người này đã trải qua thủ tục cần thiết về luật pháp liên quan bên phía nước Việt Nam và trong kiểm tra của Nhật.
Về thời gian áp dụng thủ tục liên quan đến danh sách tiến cử ở Việt Nam chúng tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết trên trang web.
Hơn nữa, trong thời gian đến khi áp dụng danh sách tiến cử thì, không cần thiết nộp danh sách tiến cử khi xin cấp phép chuyển đổi tư cách lưu trú và xin cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú liên quan đến việc tiếp nhận người lao động kỹ năng đặc định.

http://www.moj.go.jp/nyuukoku…/…/nyuukokukanri05_00026.html…

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る