Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam vào ngày 26, đã đánh... [FACEBOOK]

2019.06.27

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam vào ngày 26, đã đánh giá chế “kỹ năng đặc định” tư cách lưu trú mới của người nước ngoài mà chính phủ Nhật Bản thiết lập bằng phỏng vấn văn bản trên báo kinh tế của Nhật Bản. Ông đã nhấn mạnh rằng “ luôn coi Nhật Bản là nước ưu tiên hàng đầu” về phái cử nguồn nhân lực. Việt Nam có khả năng là nước phái cử nguồn nhân lực lớn nhất, kỳ vọng cao nhất là liên quan đến ngành dịch vụ ăn uống, ngành điều dưỡng của Nhật Bản.
Chế độ kỹ năng đặc đ...ịnh mà chính phủ Nhật Bản đã áp dụng vào tháng 4, đã cho phép làm việc của người lao động nước ngoài trong 14 loại ngành thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng. Thủ tướng Phúc đã chỉ ra rằng “người trẻ tuổi Việt Nam đến Nhật Bản thì đối với nước Việt Nam cũng rất quan trọng” làm tiền để để 2 nước sớm ký kết bản ghi nhớ. Ông yêu cầu sự hỗ trợ hướng vào sự thích nghi với môi trường sống của hơn 300 ngàn người Việt Nam tại Nhật từ chính phủ Nhật Bản. Ông cũng nhấn mạnh quan điểm nỗ lực để loại bỏ người môi giới xấu.

画像に含まれている可能性があるもの:1人以上、テキスト
画像に含まれている可能性があるもの:1人、スーツ、テキスト
画像に含まれている可能性があるもの:テキスト
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る