Tôi đã thử tóm tắt kết quả của kỳ thi đánh giá tay nghề kỹ n... [FACEBOOK]

2019.05.27

Tôi đã thử tóm tắt kết quả của kỳ thi đánh giá tay nghề kỹ năng đặc định được tổ chức gần đây nhất!
Dường như tỉ lệ đậu vượt cao hơn dự kiến.
Các bạn ơi, đây là cơ hội. Hãy cố gắng lên nhé!

写真の説明はありません。
写真の説明はありません。
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る