Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - 在ベトナム日本国大使館日... [FACEBOOK]

2019.05.23
画像に含まれている可能性があるもの:1人、花、スーツ、植物
画像に含まれている可能性があるもの:1人
写真の説明はありません。
画像に含まれている可能性があるもの:1人以上、室内
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - 在ベトナム日本国大使館

日越人材育成交流フォーラム2019 in ハノイの開催
Tổ chức Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Nhật Việt tại Hà Nội năm 2019

【日本語/Tiếng Nhật】
 5月10日、ハノイ市内にて、特定非営利活動法人日本国際親善協会及び在ベ...トナム日本国大使館の共催により、「日越人材育成交流フォーラム2019 in ハノイ」が開催されました。本フォーラムは、技能実習生、就労者及び留学生などの日越の懸け橋となる人材の適正な送出し、受入れの実現を図るための方策を探ることを目的として開催され、ベトナム労働・傷病兵・社会省海外労働管理局(DOLAB)をはじめとした日越両国の関係者から、有益な情報が提供されました。当日は、送出し機関関係者、留学関係者等約300人が参加しました。

 【DOLABからの説明のポイント】
●技能実習生制度の問題のベトナム側の原因は、ベトナム側の送出機関が短期的な利益追求に走っていること及び競争激化によりブローカーが介在していることにある。
●日本側の原因は、急増する外国人労働者の管理に対応し切れていないこと、実習生の失踪を防ぎきれないことにある。
●第三国のブローカーが散見されるようになっており、ブローカーの広がりに危機感を持っている。
●特定技能については、留学斡旋業者がこれを悪用しないような対策を講じることが必要である。
●ベトナム人技術労働者について、偽物書類を提出し、在留資格及びビザを入手して訪日している場合があるため、日本側と協力し、監査、対応することが必要である。

 【大使館からの説明のポイント】
●大使館では、不適格な留学斡旋業者からのビザ代理申請の受付を停止し、正しい情報の発信に力を入れる等適正な送出し・受入れが進むよう、取組を進めているところ。
●送出し機関の皆様には、以下の点をお願いしたい。
 ・適正な手数料の金額設定
 ・送出し機関における日本語教育の強化
 ・介護分野における日本語要件緩和を受けた技能実習生の送出し促進
 ・違反事案の通報

【ベトナム語/Tiếng Việt】
Ngày 10 tháng 5, tại Hà Nội, Hiệp hội Thân thiện Quốc tế Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã đồng tổ chức “Diễn đàn giao lưu đào tạo nguồn nhân lực Nhật Việt năm 2019”. Diễn đàn lần này được tổ chức với mục đích tìm kiếm những biện pháp nhằm thực hiện một cách đúng đắn công tác phái cử và tiếp nhận nhân lực là cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam như thực tập sinh kỹ năng, người lao động và du học sinh. Các cá nhân liên quan của hai nước với đại diện tiêu biểu là Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Diễn đàn đã thu hút được sự tham dự của 300 đại biểu đến từ các công ty phái cử và các tổ chức liên quan đến du học.

【Những điểm chính trong phần trình bày của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước】
●Nguyên nhân về phía Việt Nam đối với các vấn đền của chương trình thực tập sinh kỹ năng là do các công ty phái cử của phía Việt Nam chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút lao động khiến cho các công ty buộc phải sử dụng môi giới.
●Nguyên nhân của phía Nhật Bản nằm ở công tác quản lý lao động người nước ngoài không theo kịp số lượng gia tăng nhanh chóng, dẫn đến việc không phòng chống triệt để được tình trạng lao động bỏ trốn.
●Xuất hiện môi giới của nước thứ ba cũng tham gia và cơ quan quản lý lo ngại về tình trạng gia tăng môi giới.
●Về chương trình kỹ năng đặc định, cần phải có biện pháp để các công ty tư vấn du học không lợi dụng chương trình này.
●Về lao động kỹ sư người Việt Nam, do có trường hợp nộp hồ sơ văn bản giả để xin tư cách lưu trú và thị thực đến Nhật Bản làm việc, vì vậy các cơ quan chức năng phía Việt Nam cần hợp tác với phía Nhật Bản để giám sát và có biện pháp xử lý.

【Các điểm chính trong phần trình bày của Đại sứ quán】
●Đại sứ quán đang thúc đẩy các biện pháp như dừng việc tiếp nhận đơn đại diện xin thị thực của các công ty môi giới tư vấn du học không phù hợp, tăng cường cung cấp thông tin chính xác nhằm thúc đẩy việc thực hiện công tác phái cử và tiếp nhận một cách đúng đắn.
●Đề nghị các công ty phái cử hợp tác thực hiện những nội dung sau:
・Đưa ra mức phí hợp lý
・Tăng cường đào tạo tiếng Nhật tại các công ty phái cử
・Đẩy mạnh công tác phái cử thực tập sinh kỹ năng trong lĩnh vực hộ lý với việc điều kiện về tiếng Nhật được nới lỏng
・Thông báo về những vụ việc vi phạm

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る