Đã có 1 nam người Việt Nam đầu tiên được cấp tư cách lưu trú... [FACEBOOK]

2019.05.18

Đã có 1 nam người Việt Nam đầu tiên được cấp tư cách lưu trú dạng kỹ năng đặc định! Trong tháng này sẽ nhập quốc Nhật và bắt đầu làm việc. Và đây là trường hợp quay lại công ty cũ ngày xưa đã thực tập. Quả thật, các bạn thực sinh đã về nước muốn quay lại Nhật, các bạn quay lại công ty cũ ngày xưa đã thực tập có thể sẽ là cách nhanh và chắc chắn nhất! Đây là một tin đáng mừng! Và kỳ thi sát hạch tay nghề ở Việt Nam có thể rồi cũng sẽ nhanh được tổ chức thôi!

https://news.goo.ne.jp/…/ki…/region/kitanihon-114323622.html

エレベーター・昇降機専業メーカーの大澤工業(富山市池多、中村秀行社長)は13日、同社で技能実習生として働いたことのあるベトナム人男性(32)が特定技能者の認可を...
リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る