Đã có công bố lịch thi sát hạch tay nghề lần thứ 2 của ngành... [FACEBOOK]

2019.05.18

Đã có công bố lịch thi sát hạch tay nghề lần thứ 2 của ngành dịch vụ ăn uống !
Để biết chi tiết, xin vui lòng xem trang web bên dưới.
Các bạn ơi, nhất định hãy đăng ký thi đi nhé! Đặc biệt những bạn đang là du học sinh.
Cho dù là đậu kỳ thi này, cũng không có nghĩa là các bạn phải làm ngành dịch vụ ăn uống.
Bằng nghề này có hiệu lực tới 10 năm, nên các bạn lấy sẵn để đó thì tôi nghĩ cũng không có gì là thiệt hại cả....
Các bạn cũng có thể tải các tài liệu dùng để học! Cũng có cả tài liệu bằng tiếng Việt! Hãy bắt đầu học nhanh lên nhé!

リンク元: FACEBOOK
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る