☘Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ đăng thông tin tuyển dụng t... [FACEBOOK【ぐるっとAsia】]

2021.01.28

Bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ đăng thông tin tuyển dụng trên trang web gurutto Asia.☘️

Cho đến ngày mai thì chúng tôi sẽ công bố thông tin tuyển dụng hơn 100 công ty cho tổng số người là 280 người.

**Ví dụ☘️☘️**...
Trong ngành hộ lý có 30 cơ sở thì số bạn cần tuyển sẽ lên đến 60 bạn😊😊
Với tiến độ này, chúng tôi nghĩ đây sẽ là trang web lớn tuyển dụng dành cho người nước ngoài tại Nhật Bản vào mùa Xuân này😍😍

6人、立っている人、食品の画像のようです
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る