Gần đây, có rất nhiều thắc mắc của công ty phái cử về tổ chứ... [FACEBOOK【ぐるっとAsia】]

2021.01.28

Gần đây, có rất nhiều thắc mắc của công ty phái cử về tổ chức được gởi đến bằng email, vì vậy chúng tôi sẽ giải thích về hoạt động của Gurutto Asia như sau
Những gì công ty phái cử có thể thực hiện
1. Bạn có thể đăng ký nhân sự, và có thể được giới thiệu với cơ sở dữ liệu nhân sự miễn phí. Vào tháng 3 chúng tôi sẽ gởi hướng dẫn DM về các cuộc hội thảo của ASIA tới 5000 tổ chức hỗ trợ đăng ký, các công ty nhân sự và các công ty giới thiệu việc làm được trả lương, yêu cầu sẽ đế...n từ tháng 4 bằng cách xem xét cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực. Bạn chỉ sẽ phải chi trả chi phí sử dụng hệ thống sau khi được tuyển dụng.
Đối với những câu hỏi về kỹ sư và kĩ năng đặc định, bạn sẽ nhận được email qua trang web do chúng tôi điều hành, vì vậy chúng tôi không tiết lộ thông tin về tổ chức hỗ trợ đăng ký,công ty nhân sự hoặc công ty tiếp nhận, chúng tôi sẽ không trao đổi trực tiếp với bạn sau khi tuyển dụng.(các thỏa thuận như chi trả vé máy bay thì mong bạn sẽ tự thảo luận trực tiếp với bên tuyển dụng)
Đối với thực tập sinh có thể trao đổi trực tiếp với nghiệp đoàn giám sát ,thảo luận về lịch trình cũng như chí phí đi lại.
2. Bạn có thể giới thiệu ứng viên sau khi xem thông tin công việc do bên công ty chúng tôi cung cấp. Miễn phí sử dụng, chỉ lấy phí khi việc áp dụng được quyết định. Tên của các doanh nghiệp không được tiết lộ nên chúng tôi không thể trực tiếp liên lạc với doanh nghiệp.
Ví dụ như khi có ứng viên được thuê thì bên công ty sẽ lấy tương đương 1 tháng lương làm phí giới thiệu.
Phí giới thiệu nhận được từ cơ quan hỗ trợ đăng kí là 200000 yên – phí sử dụng hệ thống là 50000 yên =150000 yên sẽ là lợi nhuận của tổ chức.
Nếu bạn quan tâm đến mô hình kinh doanh, vui lòng liên hệ theo link dưới đây. Nhân viên chúng tôi sẽ gởi tài liệu chi tiết cho bạn(có tiếng việt và tiếng anh)
https://www.gurutto-asia.com/detail/13/contact.html
Chú ý
Chúng tôi chỉ thực hiện công việc kinh doanh này trên webside, vì vậy chúng tôi không cung cấp sự tiện lợi cho một tổ chức gởi cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi không giới thiệu tổ chức quản lý. Chúng tôi chỉ cung cấp nguồn nhân lực ưu tú,và dịch vụ cung cấp thông tin việc làm cho công ty nước ngoài muốn thuê.

※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る