Mình cần nhiều bạn muốn làm việc tại fukushima nhà hàng thịt... [FACEBOOK【ぐるっとAsia】]

2021.01.26
食品、、「Địa điểm Đối tượng Công việc Yêu cầu Tuyển tokuiteigonou 特定技能外食) Giới thiệu miễ phí, không cọc fukushimaken (福島県) Những bạn có tokuteiginou nhà hàng horu bếp Lương Chăm chỉ, nhiệt tình, tiếng nhật giao tiếp cơ bản lương Cơ bản lương làm thêm lich nghỉ kí túcxá 18man 1000- 34000 tuần 2 buổi. Vẫn có thể xin nghỉ khi có lịch làm miễn phí, có thể ăn tại quán các chế độ bảo hiểm thuế nenkin (年金) đều được hỗ trợ như người Nhật」というテキストの画像のようです

Mình cần nhiều bạn muốn làm việc tại fukushima nhà hàng thịt nướng,có sẵn nhà ở, cơm ngày 2 bữa😊😊 có senpai người việt
Bạn nào quan tâm ib cho mình nhé

※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る