Thực tập sinh kỹ thuật hoàn thành tốt chương trình đào tạo k... [FACEBOOK【ぐるっとAsia】]

2020.06.26

Thực tập sinh kỹ thuật hoàn thành tốt chương trình đào tạo kỹ thuật số 2 có thể chuyển sang visa "Kỹ năng đặc định số 1" mà không cần thi bài kiểm tra Tiếng Nhật và trình độ kỹ thuật.

Các tiêu chí để được đánh giá là "đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo kỹ thuật số 2" như sau.

① Hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật số 2 trong thời gian hơn 2 năm 10 tháng....
② Đỗ bài thi kỹ năng cấp độ 3 hoặc bài thi thực hành của kỳ thi đánh giá kỹ năng.

*Sau khi Luật Thực tập Kỹ thuật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, thực tập sinh kỹ thuật có nghĩa vụ phải thi bài thi kỹ năng cấp độ 3 hoặc bài thi thực hành của kỳ thi đánh giá kỹ năng.

Công ty chúng tôi hiện đang tìm kiếm những người muốn làm việc tại Nhật Bản bằng visa kỹ năng đặc định.
Điều kiện tuyển dụng chỉ dành cho những người đã hoàn thành khóa đào tạo thực tập kỹ thuật sau năm 2017.

① Xin hãy liên hệ tới e-mail: info@gurutto-asia.com
② Chúng tôi sẽ đăng thông tin của bạn vào ngân hàng dữ liệu nhân lực trên trang web của chúng tôi.
③ Các công ty Nhật Bản, nghiệp đoàn giám sát, tổ chức hỗ trợ đăng ký sẽ liên lạc trực tiếp đến bạn sau khi xem thông tin.
④ Các thủ tục giấy tờ cần thiết được thực hiện bởi các cơ quan phái cử với lệ phí hợp lý được quy định bởi chính phủ Việt Nam.
⑤ Bạn sẽ có thể làm việc tại Nhật Bản trong tối đa 5 năm sau khi được tuyển dụng.

[14 nghề nghiệp có thể được làm việc với visa kỹ năng đặc định]
Nhà hàng/Khách sạn/Điều dưỡng/Vệ sinh tòa nhà/Nông nghiệp/Đánh bắt thủy sản/Chế biển thực phẩm, đồ uống/Công nghiệp vật liệu/Máy móc công nghiệp/Các ngành liên quan đến điện, điện tử/Xây dựng/Đóng tàu/Công nghiệp hàng hải/Bảo dưỡng ô tô/Ngành công nghiệp hàng không

、「3 と Asia」というテキストの画像のようです
Gurutto Asia
インターネット関連企業
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る