Từ 3/2022, người nước ngoài tại Nhật Bản có thể đăng ký... [facebook]

2022.03.16
Từ 3/2022, người nước ngoài tại Nhật Bản có thể đăng ký thủ tục cứ trú trực tuyến (online)

‍Đối tượng cư trú áp dụng?
Tất cả các tư cách lưu trú, ngoại trừ "Ngoại giao" và "Lưu trú ngắn hạn" đều đủ điều kiện!
=> Tư cách lưu trú "Vợ / chồng Nhật Bản, v.v.", "Vợ / chồng định cư, v.v." và "Định cư" đã được thêm vào!!!

✅Lợi ích của hệ thống trực tuyến:
- Có thể nộp đơn từ nhà hoặc văn phòng mà không cần đến trực tiếp quầy nhập cư.
- Không có phí sử dụng hệ thống trực tuyến!
- Có sẵn để sử dụng 24 giờ một ngày!
- Có thể nhận thẻ cư trú qua đường bưu điện!

❗️Cần chuẩn bị những gì?
1. Thẻ Mynumber
2. Thẻ cư trú
3. Máy tính cá nhân
4. Đầu đọc/ghi thẻ IC
5. Ứng dụng JPKI

‍Thông tin chi tiết
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html
リンク元: facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る