Thông báo từ ĐSQ Nhật Bản ngày 26/02/2022 Về việc đặt hẹn ... [facebook]

2022.02.26
Thông báo từ ĐSQ Nhật Bản ngày 26/02/2022

Về việc đặt hẹn tiếp nhận hồ sơ xin visa mới qua email

Tiếp nhận những hồ sơ đặt hẹn thành công bằng email từ 9:00 sáng các ngày làm việc của Đại sứ quán vào ngày tiếp theo (sau ngày gửi email đặt lịch)

Những trường hợp có thể tiếp nhận, Đại sứ quán sẽ có email trả lời trong ngày, ngoài những giấy tờ cần thiết thì yêu cầu khi đến nộp hồ sơ xin visa vào ngày đã đặt lịch được ĐSQ trả lời tiếp nhận, tại Đại sứ quán (8:30 ~ 11:30) yêu cầu kèm theo bản photocopy email đã được Đại sứ quán trả lời.

Thời gian bắt đầu có thể đặt hẹn: từ 9:00 sáng ngày 28/02/2022 (Cho việc xin nộp hồ sơ cấp visa từ ngày 01/03/2022)

Email tiếp nhận đặt hẹn: new-visa@ha.mofa.go.jp

新規入国査証の受付(事前予約について)
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona20220226_yoyaku_jp.html

Về việc đặt hẹn tiếp nhận hồ sơ xin visa mới
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona26022022_dathen_vn.html
リンク元: facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る