THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG tháng 9 1 - Thực tập sinh MAY (vải lều & ... [facebook]

2021.09.16
THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG tháng 9

1 - Thực tập sinh MAY (vải lều & bạt)
👉 Lương cơ bản: ¥154.850/tháng (chưa bao gồm tăng ca)
👉 Số lượng: 2 Nam 👉 Địa điểm: Tỉnh Gifu
👉 Ngày dự kiến PV: 29/9/2021 - ZOOM

2 - Thực tập sinh Hàn bán tự động
👉 Lương cơ bản: ¥154.850/tháng (chưa bao gồm tăng ca)
👉 Số lượng: 3 Nam 👉 Địa điểm: Tỉnh Gifu
👉 Ngày dự kiến PV: 24/9/2021 - ZOOM

3 - Thực tập sinh Dập kim loại
👉 Lương cơ bản: ¥150.850/tháng (chưa bao gồm tăng ca)
👉 Số lượng: 2 Nam 👉 Địa điểm: Tỉnh Gifu
👉 Ngày dự kiến PV: 17/9/2021 - ZOOM

📌Chi tiết liên hệ: mr Hùng: 0979 916 825#電子組立業 #thcorp #棍棒業 #japan #溶接業 #送り出し機関 #日本入国 #技能実習生 #tbdh #xkldnb

リンク元: facebook
※本ニュースはRSSにより自動配信されています。
本文が上手く表示されなかったり途中で切れてしまう場合はリンク元を参照してください。
TOPに戻る